חיי חברה וקהילה

קהילתנו קיימת בישראל כחמישים שנה. במשך כל זמן הזה שוררת אווירה של שלום והרמוניה בין חברי הקהילה. יתר על כן, "כפר השלום" של קהילתנו יצר סביבת חיים שמדגימה חיים פעילים ופוריים.

בבסיסם של חיים אלה עומדים חוקים, מצוות ונבואות של אלוהים. אלה הם המסדירים את יחסי הגומלין עם המשפחה, החברים והקהילה. מערכת היחסים של האדם עם אלוהים היא גורם לשיפור וחיזוק איכות החיים של האדם ונתפשת כצורך חיוני וראשון במעלה. 

מצאנו כי העבודה האמיתית של אלוהים הינה ביטוי תרבותי. התרבות ערבה להישגיה החברתיים של קהילת מופת זאת, הכוללים אפס אחוזי פשיעה, אפס שימוש בסמים ואפס אלימות נגד נשים. עזרה הדדית חזקה בתוך הקהילה תורמת לשיפור רווחתו של הפרט, לדוגמה: ערבות הדדית בכל הקשור בטיפול בזקני הקהילה, תמיכה מתמשכת למשפחות הזקוקות לסיוע, ודאגה לרווחתן של אימהות לאחר לידה.